USA valitsuse poolt määratletud

Au pairi programm on USA valitsuse poolt reguleeritud kultuurivahetusprogramm, mis määrati selleks 1989.aastal. USA valitsus esitab juhtnöörid, mida kõik programmis osalejad ja au pairi agentuurid peavad järgima –need on juhised, mis on välja töötatud selleks, et kaitsta nii võõrustajapere kui ka au pairi huve. Cultural Care Au Pair vastutab selle eest, et need reeglid oleksid täidetud. Seda on vaja selleks, et tagada parim kogemus nii sinu kui su võõrustajapere jaoks. Cultural Care Au Pair esitab ka regulaarselt aruandeid ja dokumente USA valitsusele, et tagada meie programmi hea kvaliteet. Ainus viis legaalselt au pairina USAs töötada on minna läbi mõne ametliku sponsori, näiteks Cultural Care Au Pairiga.

Järgnevalt mõned regulatsioonid, mis on valitsuse poolt Cultural Care Au Pairile määratud:

 • Au pairid peavad läbima vähemalt kaheksa tundi koolitust laste arengu ja ohutuse teemadel (vähemalt neli tundi peab olema seotud imikute ohutusega)
 • Au Pairidele peab olema tagatud vähemalt 24 tunnine koolitus laste arendamise juhistega enne kui nad oma Ameerika koju lähevad (vähemalt neli tundi peab olema seotud alla kaheaastaste lastega)
 • Agentuur peab kindlustama igale võõrustajaperele kohaliku koordinaatori (LCC), kes elab tunni aja raadiuses nende kodust
 • Kohalik koordinaator peab läbi viima tutvustava kohtumise iga võõrustajaperega ja au pairiga 14 päeva jooksul pärast au pairi saabumist.
 • Kohalik koordinaator peab säilitama igakuise kontakti võõrustajaperedega ja korraldama igakuiseid kokkusaamisi nende au pairidega.

Juhtöörid, mida meie võõrustajapered järgima peavad:

 • Pered peavad tagama au pairile oma toa, toidu ja maksma nädalapalka $195.75 (seotud keskmise palgaga, võib muutuda)
 • Au pairid võivad töötada maksimaalselt 45 tundi nädalas (mitte rohkem kui 10 tundi päevas)
 • Au pairide töökohustuste hulka kuuluvad majapidamistööd, mis on ainult lastega seotud (näiteks söögi valmistamine, laste pesu pesemine ja tubade korrashoid)
 • Igale au pairile peab olema tagatud 1,5 vaba päeva nädalas, vähemalt üks täispikk vaba nädalavahetus kuus ning 2 nädalat palgalist puhkust aastas
 • Au Pairi saabumisel peab esimese kolme päeva jooksul olema vähemalt üks lapsevanem kodus
 • Üks täiskasvanu peab alati olema lisaks au pairile kodus, kui peres on alla 3-kuuseid lapsi
 • Pered peavad toetama au pairi kuni 500 dollariga programmi hariduskomponendi täitmiseks
 • Pered peavad tagama au pairile transpordi igakuistele kohaliku kordinaatori (LCC) kohtumistele ja kursustele

Rahvusvahelise au pairide ühenduse (IAPA) liige

IAPA liikmena on saanud Cultural Care Au Pair kui au pairi programm kvaliteetse ja tähtsa tunnustuse. IAPA on ülemaailmne ühendus, mida hinnatakse kultuurivahetuse harus väga kõrgelt. Saa rohkem informatsiooni aadressil www.iapa.org 

Eelregistreeru nüüd Infopäevad