Olles au pair

Töö au pairina on palju muud kui lihtsalt töö. See on võimalus mõjutada laste elu ja sinul kasvada ja areneda  inimesena. “Au pair” on prantsuse keelne väljend mis tähendab “võrdne olema”. See näitab ka, milline suhe saab olema sinul laste ja võõrustajaperega: võrdne, avatud ja hooliv.

Mõnikord kasutatakse väljendina nii lapsehoidja (nanny) kui au pair, kui kirjeldatakse inimest, kes hoolitseb laste eest sel ajal, mil nende vanemad on tööl. Siin on aga erinevus: lapsehoidja (nanny) palgatakse pere poolt kui töötaja, au pairi aga võõrustatakse kui vahetusprogrammi osalejat, kes töötab pere lastega.

Au pairist saab pereliige, mis on kõige parem  viis selleks, et saada osa tõelisest kultuurivahetuse kogemusest.

Brošüür Infopäevad