Kasutamistingimused

Privaatsus
Cultural Care Au Pair teeb kõik, et kaitsta meie kasutajate privaatsust. Me sooviksime anda teada viisidest ja valikutest, mida sa saad teha sinu informatsiooni kogumise ja kasutamise kohta. Selleks, et see tekst oleks sulle kergesti kättesaadav, on see leitav navigatsiooniribal iga lehe all ja igal pool, kus nõutakse personaalset informatsiooni. See teatis käib kogu informatsiooni kohta, mida kogutakse või sisestatakse culturalcare.com veebilehel.

Isikliku informatsiooni kogumine
Meie leheküljel saad sa küsida lisainformatsiooni, uurida võõrustajaperesid, laadida alla nende võõrustajapere avaldusi ja külastada enda kontot. Culturalcare.com kaitseb oma kasutajatelt saadud infot, hoides seda konfidentsiaalsena ja kogudes ainult sellist infot, mida on vajalik Cultural Care’i programmis osalemiseks.

Mitteisikliku informatsiooni kogumine
Me kogume lehe külastatuse kohta infot läbi cookie’de. Me kasutame informatsiooni ka IP aadresside kohta, erinevate veebibrauserite ja Internetihaldajate kohta, operatsioonisüsteemide, koduleheküljele sisenemise/lahkumise lehekülge, kuupäeva/ajatemplite, ja vajutuste arvu kohta trendide analüüsimiseks, veebihaldamiseks, kasutajate eelistuste jälgimiseks, seda selleks, et koondada laia demograafilist informatsiooni ja seda kasutada. IP aadressid ja kasutajate eelistused ei ole seotud identifitseeritava informatsiooniga. Me jälgime ka otsingusõnu selleks, et näha, mida meie lehekülje külastajad meie lehelt otsivad. Seda teeme me selleks, et arendada kodulehte vastavalt meie kasutajate vajadustele.

Informatsiooni kasutamine
Me kasutame ainult seda informatsiooni, mida sa oled endast andnud selleks, et lisainformatsiooni küsida, seda selleks et su soovi täita. Me ei jaga infot teistele. Andmed, mida Culturalcare.com kogub, hoitakse turvaliselt, avalikkuse eest kaitstuna. Kui sa aga jagad personaalset informatsiooni avalikult e-mailides või foorumites, siis me teeme küll kõik mis võimalik, et jälgida neid sessioone, kuid alati pea meeles, et olles avalikus foorumis, vastutad sa ise selle info eest, mida sa välja jagad. Ole selle pärast ettevaatlik, kui oma andmeid jagad. Seda infot, mida sa teiste kohta annad, kasutame me ainult selleks, et kindlustada sõnumi kohale jõudmine võõrustajaperele. Me ei anna andmeid teistele osapooltele. Infot, mis sa meile annad, et koostada sõnum, kasutatakse ainult sellel eesmärgil ja on avalik ainult kirja saajale. Kirjadele vastamiseks kasutame neid meiliaadresse, millega kiri saadetakse. Neid aadresse ei kasutata ühelgi teisel eesmärgil ega jagata teiste osapooltele. Culturalcare.com võib avaldada koondatud statistikat meie kasutajate kohta, müügi, lehe kasutamistiheduse ja sarnase info kohta meie kolmanda osapoole müüjatele. Need statistikad aga ei sisalda personaalset identifitseeritavat informatsiooni. Me ei kasuta kunagi meile internetis antud andmeid muul viisil kui ülal kirjeldatud ilma, et me annaksime sulle võimaluse keelduda.

Oma andmete ülevaatamine ja muutmine
Sa pääsed oma personaalsele informatsioonile ligi interneti teel, kui lisad sisse logides oma võõrustajapere numbri ja parooli. Me kasutame sellist protseduuri, et kaitsta su informatsiooni võimalikult hästi. Kui su informatsioonis on faktilisi vigu, kirjuta e-mail oma programmi direktorile, helista meie tasuta telefonile 09-6869 2315 või saada kiri aadressil:

Cultural Care Au Pair
Strandvägen 13, Box 5761
114 87 Stockholm
Sweden

Sinu nõusolek
Kasutades meie kodulehte, nõustud sa jagama oma informatsiooni Culturalcare.com’i’e kasutamiseks. Kui me tsustame oma sutamistingimusi muuta, lisame kõikvõimalikud muutused sellele lehele. Nii oled sa alati teadlik, millist informatsiooni me kogume, kuidas me seda kasutame ja millistel juhtudel me seda avalikustame. Kui me kasutame kasutajate personaalset informatsiooni viisil, mis on selle algsest kogumise põhjusest erinev, teavitame me sellest e-maili teel. Sul on sel juhul võimalus otsustada, kas me võime sinu andmeid kasutada sellisel viisil. Kui sa aga otsustad mitte end meie veebilehega enam siduda, ei teavita me sind e-maili teel, ega kasuta su andmeid sel uuel viisil. Kui me muudame oma privaatsuse sätetes midagi, mis ei puuduta juba salvestatud infot, postitame me teate muutuste kohta meie veebilehele. Mõnedel juhtudel me lisaks teatele saadame neile kasutajatele, kes meiega on kontaktis e-maili, andes teada meie privaatsuse sätetes tehtud muudatustest.

Anna teada oma arvamusest
Culturalcare.com vastab hea meelega sinu küsimustele ja kommentaaridele privaatsuse kohta. Kui sul tekib küsimusi või kahtlusi meie kasutamistingimuste kohta palun helista telefonil 53 994 888 või saada email aadressil aupair.ee@culturalcare.com